Thyroid® High-Impact Articles – Read Now!

By December 18, 2021 Featured, Thyroid Journal
thy.2021.31.issue-12.cover

Latest Impact Factor: 6.568
The Official Journal of: American Thyroid Association®

Read and share these online ahead-of-print articles with free access through December 31, 2021.

Adverse Histological Features of Differentiated Thyroid Cancer Are Commonly Found in Autopsy Studies: Implications for Treatment Guidelines
Eyal Robenshtok, Bar Neeman, Liran Reches, Amit Ritter, Gideon Bachar, Keren Kaminer, Ilan Shimon, and Aviram Mizrachi

Patient-Reported Outcomes Following Total Thyroidectomy for Graves’ Disease
Alexander H. Gunn, Nicholas Frisco, Samantha M. Thomas, Michael T. Stang, Randall P. Scheri, and Hadiza S. Kazaure

Invasion of a Recurrent Laryngeal Nerve from Small Well-Differentiated Papillary Thyroid Cancers: Patient Selection Implications for Active Surveillance
Samantha K. Newman, Victoria Harries, Laura Wang, Marlena McGill, Ian Ganly, Jeffrey Girshman, and R. Michael Tuttle

The Characteristics of Iodine Nutrition Status in China After 20 Years of Universal Salt Iodization: An Epidemiology Study Covering 31 Provinces
Tingting Liu, Yongze Li, Di Teng, Xiaoguang Shi, Li Yan, Jing Yang, Yongli Yao, Zhen Ye, Jianming Ba, Bing Chen, Jianling Du, Lanjie He, Xiaoyang Lai, Xiaochun Teng, Yanbo Li, Haiyi Chi, Eryuan Liao, Chao Liu, Libin Liu, Guijun Qin, Yingfen Qin, Huibiao Quan, Bingyin Shi, Hui Sun, Xulei Tang, Nanwei Tong, Guixia Wang, Jin-an Zhang, Youmin Wang, Yuanming Xue, Lihui Yang, Qiao Zhang, Lihui Zhang, Jun Zhu, Mei Zhu, Zhongyan Shan, and Weiping Teng